Προτάσεις μετ' εμποδίων, στην σύσκεψη για Θέματα Παιδείας της Ένωσης γονέων Σκιάθου. Εκτύπωση
αρθρογραφία - άρθρα για την παιδεία
Συντάχθηκε απο τον/την Ο Συνδικαλιστικός εκπρόσωπος καθηγητών Γυμνασίου.   
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011 13:10

  Τετάρτη 6 Απριλίου 2011,

  Αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου- Λυκείου Σκιάθου, απόγευμα ώρα 7.

  Συγκέντρωση από Ένωση γονέων για θέματα παιδείας γενικότερα και ειδικότερα για το νησί μας   

 Προτάσεις που κατατέθηκαν από τη μεριά μας στο προεδρείο της συγκέντρωσης:

  -1 Ενέργειες για υιοθέτηση της πραγματοποίησης  στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς μιας ειδικής συνεδρίασης ετησίως, του Δημοτικού Συμβουλίου με

 θέματα που θα ορίζονται από το προεδρείο των συγκεντρώσεων αυτών, στο οποίο όμως καλύτερα είναι να συμμετέχουν και αντιπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο νησί.

  Τα θέματα αυτά θα προτείνονται για την ημερήσια συζήτηση από τις ΓΣ. των συλλόγων γονέων και εκπαιδευτικών.

  Θα μπορούσε να υιοθετηθεί μία ΓΣ για όλους τους εργαζόμενους εκπ/κούς, εφόσον το αποδέχονταν ώστε να έβγαιναν ενιαία τα θέματα και οι αντιπρόσωποί τους.    

  Την πραγματοποίηση μιας τέτοιας ειδικής συνεδρίασης έχουν υποσχεθεί παράγοντες της Δημοτικής αρχής και των συλλόγων γονέων από παλιότερες κινητοποιήσεις, υπόσχεση που ενήργησε σαν όρος περάτωσης καταλήψεων κυρίως της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Σκιάθου.

  -2 Το ζήτημα της λειτουργίας θέσης ειδικού παιδικού ψυχολόγου για όλα τα σχολεία του νησιού, που αφού δυστυχώς η πολιτική του κράτους μέχρι τώρα δεν αποδέχεται την ύπαρξη τέτοιας θέσης για τα σχολεία και επομένως δεν μπορεί να ζητηθεί μέσω του Υπουργείου Παιδείας, μπορεί προσωρινά και μέχρι να υιοθετηθεί από το ίδιο το κράτος, να λειτουργήσει στα πλαίσια του οργανισμού του Δήμου με την συμφωνία –δέσμευση του Δήμου, ο ειδικός παιδοψυχολόγος να δουλεύει μέσα στο πλαίσιο των συλλόγων των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου και γι’ αυτό θα πρέπει να έχει ξεχωριστό γραφείο δικής του εξυπηρέτησης.

  -3 Σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων προτείνεται λύση συλλογικής κάλυψης ειδικού μέρους των αναγκών αυτών ανά σχολική μονάδα, που θα στεγάζονται μέσα σε επαρκώς μεγάλα σχολικά γραφεία, τα οποία θα μπορούν να φιλοξενούν το ξεχωριστό γραφείο με ντουλάπι προσωπικής χρήσης, για κάθε εκπαιδευτικό, σε κοινό χώρο για όλους, πράγμα που χρειάζεται το σχεδιασμό επαρκώς μεγάλων γραφείων ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο σχολείο αυτό.

  Αυτό θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες προσωπικού γραφείου για κάθε εκπ/κό, τις οποίες δεν θα είναι αναγκασμένος να τις αγοράζει καταβάλλοντας εξατομικευμένα το κόστος, μέσω του ενοικίου ενός μεγαλύτερου χώρου. Συγχρόνως όμως στον ενιαίο αυτό χώρο θα παράγεται η αναγκαία κουλτούρα των εργαζομένων, για την αναβάθμιση της οργάνωσης της διεκδίκησης ανώτερης ποιότητας στο έργο τους και στη ζωή τους, συνεπώς και στους μαθητές τους αλλά και της οργάνωσης της αντεπίθεσης στην επίθεση που δεχόμαστε σε όλα τα επίπεδα μαζί με τα άλλα Λαϊκά στρώματα.

  -4 Σχετικά με τη διαροή του μαθητικού δυναμικού, η οποία γίνεται κυρίως στη φάση της μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες πληθυσμιακή διαφορά Γυμνασίου-Λυκείου της τάξεως του 30% έως του 22% τελευταία. Είναι γνωστή η οικονομική δυσκολία των Λαϊκών οικογενειών αλλά και το πρόβλημα ασφάλειας προκειμένου να στείλουν μαθητές της ηλικίας αυτής στο Βόλο πχ για να συνεχίσουν σε επαγγελματικές σχολές που θα τους απορροφούσαν ήταν προσβάσιμες για τους μαθητές μας.

  Για το μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό αυτό ζήτημα προτείνεται η δημιουργία μαθητικής εστίας, ακόμα και για τα παιδιά των τριών νησιών, στο Βόλο. Για το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να μπει στο τραπέζι και το θέμα της αξιοποίησης των κληροδοτημάτων, το οποίο δεν εξαντλείται και δεν ισχύει -μόνον- αυτό και έτσι όπως  αναφέρθηκε ο κος Δήμαρχος στην τοποθέτησή του. Ομόλογο της μαθητικής είναι και η στέγαση φοιτητών σε αντίστοιχη φοιτητική εστία.

  -5 Την διοργάνωση με την κατάλληλη προεργασία, πριν το τέλος του σχολικού έτους, ειδικής συνεδρίασης σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου –Λυκείου, ώστε να μπορούν να εισηγηθούν και να συμμετάσχουν σε συζήτηση με θέμα : ‘το προγραμματισμό όσων απαραίτητων ενεργειών για το ερχόμενο σχολικό έτος, για την λειτουργία των σχολικών μονάδων γνωρίζοντας το επίπεδο μείωσης της χρηματοδότησης από το κράτος προς τα σχολεία’.

  -6 Την οργάνωση της αποτύπωσης των προτάσεων της ένωσης γονέων, στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης, σχετικά με τους κοινοχρηστικούς χώρους για την εξυπηρέτηση σχολικών  και προσχολικών αναγκών, όπως και των αναγκών ψυχαγωγίας και άθλησης των νέων και όχι μόνον. Το θέμα αυτό να είναι μέσα στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέρθηκε παραπάνω, πριν το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. 

  -7 Για όλες τις αναγκαίες κινήσεις ας ληφθεί υπ’ όψη ότι από τη πλευρά της διοίκησης του κεντρικού κράτους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εφαρμογή της επίθεσης κατά των δικαιωμάτων του Λαού σε όλα τα επίπεδα. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα αντίπαλο, ο οποίος όχι μόνο δεν πρόκειται να βοηθήσει σε λύσεις προβλημάτων κοινωνικών αλλά θα επιτίθεται με εξαιρετική ένταση, φανατισμό και αυταρχισμό μέχρις του σημείου της τρομοκρατίας και απειλής για όποιους αντιστέκονται! Πάρτε το παράδειγμα της σχέσης του σχολείου μας με τη κεντρική διοίκηση που δεν είναι το μοναδικό. Όμοιο είναι το παράδειγμα του Κέντρου Υγείας, της χρηματοδότησης του Δήμου, του ΚΑΠΗ, του Παιδικού Σταθμού κλπ.

  Επομένως η πλευρά της κεντρικής διοίκησης του σύγχρονου κράτους, αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο αντίπαλο στον αγώνα γονέων, διδασκόντων και μαθητών –σπουδαστών, για την αναβάθμιση του δικαιώματος ισότιμης και δημοκρατικά οργανωμένης  εκπαίδευσης για όλες τις Λαϊκές οικογένειες και όχι για την υπεράσπιση των προνομίων της αριστοκρατίας του πλούτου.

Με τιμή

Καραστατήρας Γεώργιος